Completely block Facebook spying eyes with host-file

block facebookCompletely Block Facebook spying eyes with host-file

Mikä on Hosts-tiedosto?

Hosts-tiedosto on tietokonetiedosto, jonka avulla käyttöjärjestelmä yhdistää isäntänimet IP-osoitteisiin. Hosts-tiedosto on eräs useista järjestelmäominaisuuksista, jotka auttavat tietokoneverkon verkkosolmujen osoitemäärityksessä. Se on yleinen osa käyttöjärjestelmän IP-toteutusta ja se kääntää luettavassa muodossa olevat isäntänimet numeerisiksi protokollaosoitteiksi eli IP-osoitteiksi, joilla tunnistetaan ja paikannetaan IP-verkossa oleva isäntä.

Hosts-tiedosto sisältää tekstirivejä, joiden ensimmäisessä tekstikentässä on IP-osoite ja sen perässä vähintään yksi isäntänimi. Kentät on eroteltu toisistaan tyhjällä tilalla. Kommenttirivit ovat mahdollisia, ja ne on ilmaistu rivin alussa olevalla ristikkomerkillä (#). Jos tiedostossa on täysin tyhjiä rivejä, ne ohitetaan.


# Add these entries below to your hosts file

#Lisää nämä rivit host-tiedostoon

# Your hosts file Location:#Host-tiedosto sijaitsee:
# Linux, Unix and Mac OS X -> /private/etc/hosts
# Windows XP, Vista and Windows 7 -> C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
# Windows 2000 -> C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts
# Windows 98/ME -> C:\WINDOWS\hosts
#
# You can edit the hosts file with any text editor
#
# On Windows 7, the default AV security scan will try to remove the
# facebook.com entry; you’ll need to add an exception to tell the OS
# to keep the block listing in the hosts file and not to remove it

#Restart of flush DNS-Cache

# 127.0.0.1 is for ip4 and ::1 is for ip6


Entries to add:
################# ###########################

127.0.0.1 apps.facebook.com
127.0.0.1 connect.facebook.net
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 fbcdn.com
127.0.0.1 fbsbx.com
127.0.0.1 fbcdn.net
127.0.0.1 graph.facebook.com
127.0.0.1 login.facebook.com
127.0.0.1 s-static.ak.facebook.com
127.0.0.1 static.ak.connect.facebook.com
127.0.0.1 static.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 www.connect.facebook.net
127.0.0.1 www.facebook.com
127.0.0.1 www.fbcdn.com
127.0.0.1 www.fbcdn.net
127.0.0.1 www.graph.facebook.com
127.0.0.1 www.login.facebook.com
127.0.0.1 www.s-static.ak.facebook.com
127.0.0.1 www.static.ak.connect.facebook.com
127.0.0.1 www.static.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 0-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 1-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 2-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 3-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 4-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 5-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 6-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 alpha-shv-03-ash5.facebook.com
127.0.0.1 alpha-shv-03-atn1.facebook.com
127.0.0.1 alpha-shv-03-lla1.facebook.com
127.0.0.1 alpha-shv-04-prn2.facebook.com
127.0.0.1 alpha-shv-09-frc1.facebook.com
127.0.0.1 alpha.vvv.facebook.com
127.0.0.1 a.ns.facebook.com
127.0.0.1 api.facebook.com
127.0.0.1 atlasalpha-shv-09-frc3.facebook.com
127.0.0.1 atlas.c10r.facebook.com
127.0.0.1 atlasinyour-shv-05-ash3.facebook.com
127.0.0.1 atlas-shv-01-prn2.facebook.com
127.0.0.1 atlas-shv-04-lla1.facebook.com
127.0.0.1 atlas-shv-05-ash3.facebook.com
127.0.0.1 atlas-shv-06-ash2.facebook.com
127.0.0.1 atlas-shv-06-frc1.facebook.com
127.0.0.1 atlas-shv-07-lla1.facebook.com
127.0.0.1 atlas-shv-09-frc3.facebook.com
127.0.0.1 atlas-shv-13-prn1.facebook.com
127.0.0.1 atlas-www-shv-04-prn2.facebook.com
127.0.0.1 atlas-www-shv-07-ash4.facebook.com
127.0.0.1 atlas-www-shv-09-frc1.facebook.com
127.0.0.1 aura-11-01-snc7.facebook.com
127.0.0.1 badge.facebook.com
127.0.0.1 b-api.facebook.com
127.0.0.1 beta-chat-01-05-ash3.facebook.com
127.0.0.1 betanet-shv-03-atn1.facebook.com
127.0.0.1 betanet-shv-03-lla1.facebook.com
127.0.0.1 betanet-shv-04-prn2.facebook.com
127.0.0.1 betanet-shv-09-frc1.facebook.com
127.0.0.1 beta-shv-03-atn1.facebook.com
127.0.0.1 beta-shv-03-lla1.facebook.com
127.0.0.1 beta-shv-04-prn2.facebook.com
127.0.0.1 beta-shv-09-frc1.facebook.com
127.0.0.1 beta.vvv.facebook.com
127.0.0.1 b-graph.facebook.com
127.0.0.1 bidder-shv-05-frc3.facebook.com
127.0.0.1 bidder-shv-10-frc1.facebook.com
127.0.0.1 b.ns.facebook.com
127.0.0.1 channel-proxy-shv-04-frc3.facebook.com
127.0.0.1 channel-proxy-shv-06-ash2.facebook.com
127.0.0.1 channel-proxy-shv-07-ash2.facebook.com
127.0.0.1 channel-proxy-shv-13-prn1.facebook.com
127.0.0.1 channel-proxy-test-shv-07-ash2.facebook.com
127.0.0.1 code.facebook.com
127.0.0.1 connect.facebook.com
127.0.0.1 dev.vvv.facebook.com
127.0.0.1 d.vvv.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-01-ash5.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-03-ash5.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-07-ash4.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-07-frc3.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-09-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-12-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-12-frc3.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-13-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-ams2.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-ams3.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-ash5.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-atl1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-bru2.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-cdg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-dfw1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-fra3.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-gru1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-hkg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-iad3.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-kul1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-lax1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-lga1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-lhr3.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-mad1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-mia1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-mxp1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-nrt1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-ord1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-sea1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-sin1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-sjc2.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-syd1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-01-vie1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-02-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-02-hkg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-03-ash5.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-03-atn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-03-hkg1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-03-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-03-prn2.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-03-xdc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-04-hkg1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-04-prn2.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-06-atn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-06-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-07-ash4.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-09-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-09-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-12-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-12-frc3.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-12-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-12-prn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-13-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-17-prn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-atlas-shv-18-prn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-ams2.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-ams3.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-ash5.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-atl1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-bru2.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-cdg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-dfw1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-fra3.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-gru1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-hkg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-iad3.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-kul1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-lax1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-lga1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-lhr3.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-mad1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-mia1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-mxp1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-nrt1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-ord1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-sea1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-sin1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-sjc2.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-syd1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-tpe1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-01-vie1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-02-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-02-hkg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-03-ash5.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-03-atn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-03-hkg1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-03-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-03-prn2.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-03-xdc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-04-hkg1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-04-prn2.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-06-atn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-06-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-07-ash4.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-07-frc3.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-09-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-09-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-12-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-12-frc3.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-12-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-12-prn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-13-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-17-prn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-liverail-shv-18-prn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-ams2.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-ams3.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-ash5.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-atl1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-bru2.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-cdg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-dfw1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-fra3.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-gru1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-hkg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-iad3.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-kul1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-lax1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-lga1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-lhr3.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-mad1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-mia1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-mxp1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-nrt1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-ord1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-sea1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-sin1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-sjc2.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-syd1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-tpe1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-01-vie1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-02-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-02-hkg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-03-ash5.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-03-atn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-03-hkg1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-03-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-03-prn2.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-03-xdc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-04-hkg1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-04-prn2.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-06-atn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-06-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-07-ash4.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-07-frc3.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-09-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-12-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-12-frc3.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-12-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-12-prn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-13-frc1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-17-prn1.facebook.com
127.0.0.1 edge-mqtt-shv-18-prn1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-origin-shv-05-prn2.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-origin-shv-07-lla1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-origin-shv-09-frc3.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-origin-shv-11-frc3.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-ams2.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-ams3.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-atl1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-bru2.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-cdg2.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-dfw1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-fra3.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-gru1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-iad3.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-kul1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-lax1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-lga1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-lhr3.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-mad1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-mia1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-mxp1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-ord1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-sea1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-sin1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-sjc2.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-syd1.facebook.com
127.0.0.1 edgeray-shv-01-vie1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-ams3.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-atl1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-bru2.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-cdg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-dfw1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-fra3.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-gru1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-iad3.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-kul1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-lax1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-lhr3.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-mad1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-nrt1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-ord1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-sea1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-syd1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-http-p1-shv-02-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-ams3.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-ash5.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-atl1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-bru2.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-cdg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-dfw1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-fra3.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-gru1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-hkg2.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-iad3.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-kul1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-lax1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-lhr3.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-mad1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-nrt1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-ord1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-sea1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-syd1.facebook.com
127.0.0.1 edge-snaptu-tunnel-shv-02-cai1.facebook.com
127.0.0.1 edge-star-shv-12-frc3.facebook.com
127.0.0.1 instagram.c10r.facebook.com
127.0.0.1 l.facebook.com
127.0.0.1 liverail.c10r.facebook.com
127.0.0.1 lm.facebook.com
127.0.0.1 m.facebook.com
127.0.0.1 mqtt.c10r.facebook.com
127.0.0.1 mqtt.vvv.facebook.com
127.0.0.1 pixel.facebook.com
127.0.0.1 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
127.0.0.1 research.facebook.com
127.0.0.1 snaptu-d-shv-05-frc3.facebook.com
127.0.0.1 snaptu-d-shv-10-frc1.facebook.com
127.0.0.1 s-static.ak.facebook.com.edgekey.net
127.0.0.1 star.c10r.facebook.com
127.0.0.1 star.facebook.com
127.0.0.1 star-mini.c10r.facebook.com
127.0.0.1 static.ak.facebook.com
127.0.0.1 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
127.0.0.1 staticxx.facebook.com
127.0.0.1 webdav.facebook.com
127.0.0.1 z-m.c10r.facebook.com
127.0.0.1 z-m.facebook.com
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-ams2.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-ams3.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-ash5.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-atl1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-bru2.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-cai1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-cdg2.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-dfw1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-fra3.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-gru1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-iad3.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-kul1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-lax1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-lga1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-lhr3.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-mad1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-mia1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-mrs1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-mxp1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-nrt1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-ord1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-sea1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-sin1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-sjc2.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-syd1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-tpe1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-01-vie1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-02-cai1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-02-hkg2.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-03-ash5.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-03-atn1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-03-hkg1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-03-lla1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-03-prn2.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-03-xdc1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-04-hkg1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-04-prn2.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-06-atn1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-06-lla1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-07-ash4.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-07-frc3.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-09-frc1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-09-lla1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-12-frc1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-12-frc3.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-12-lla1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-12-prn1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-13-frc1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-17-prn1.fbcdn.net
127.0.0.1 edge-sonar-shv-18-prn1.fbcdn.net
127.0.0.1 external-iad3-1.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 external.fsjc1-2.fna.fbcdn.net
127.0.0.1 fdda274d380ki4frcgi-rumjfjai1460158783-sonar.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 herningrideklub.netscontent-a-ams.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 ncontent.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-ash.t.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-frc.t.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-prn.t.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-tf.t.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-tl.t.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xtf.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xtl.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-05-atn1.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-05-frc3.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-05-prn2.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-06-ash3.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-06-ash4.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-07-ash2.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-07-atn1.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-08-ash2.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-08-frc3.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-08-prn2.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-09-frc3.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-09-prn2.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-xx-shv-13-prn1.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-a-ord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-a.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-b-ord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-b.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a-atl.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a-dfw.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a-iad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a-lax.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a-lga.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a-mia.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a-ord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a-sea.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a-sjc.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-a.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-b-dfw.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-b-iad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-b-lga.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-b-mia.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-b-ord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-b-sjc.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile-b.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 profile.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 profile.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-1.2914.fna.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-2.2914.fna.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-ams.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-atl.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-dfw.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-fra.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-gru.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-iad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-lax.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-lga.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-mad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-mia.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-ord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-pao.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-sea.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-sin.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-vie.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-ams.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-atl.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-ams.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-atl.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-dfw.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-fra.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-gru.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-lax.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-lga.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-mad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-mia.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-ord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-pao.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-sea.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-sin.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-vie.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-cdg.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-dfw.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-fra.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-gru.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-lax.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-lga.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-lhr.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-mia.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-mxp.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-ord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-sea.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-sin.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-sjc.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-vie.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent.fsjc1-2.fna.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sonar-iad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-ams.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-atl.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-cdg.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-dfw.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-iad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-lax.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-lga.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-lhr.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-mad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-mia.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-mxp.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-ord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-pao.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-sea.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-sjc.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a-vie.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-a.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-ams.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-atl.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-cdg.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-dfw.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-iad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-lax.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-lga.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-lhr.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-mad.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-mia.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-mxp.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-ord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-pao.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-sea.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-sjc.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b-vie.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos-b.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotos.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 sphotosbord.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 static.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 video-iad3-1.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 vthumb.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-ams2.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-ams3.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-atl1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-bru2.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-cdg2.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-dfw1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-fra3.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-gru1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-hkg2.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-iad3.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-lax1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-lga1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-lhr3.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-mad1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-mia1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-mrs1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-mxp1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-nrt1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-ord1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-sea1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-sin1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-sjc2.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-01-vie1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-02-cai1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-03-ash5.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-04-hkg1.fbcdn.net
127.0.0.1 xx-fbcdn-shv-04-prn2.fbcdn.net
127.0.0.1 z-1-scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 z-1-scontent.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 api.instagram.com
127.0.0.1 black.ish.instagram.com
127.0.0.1 i.instagram.com
127.0.0.1 instagram-shv-01-ams2.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-ams3.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-ash5.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-atl1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-bru2.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-cai1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-cdg2.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-dfw1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-fra3.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-gru1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-hkg2.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-iad3.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-kul1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-lax1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-lga1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-lhr3.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-mad1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-mia1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-mxp1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-nrt1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-ord1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-sea1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-sin1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-sjc2.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-syd1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-tpe1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-01-vie1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-02-cai1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-02-hkg2.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-03-ash5.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-03-atn1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-03-hkg1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-03-lla1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-03-prn2.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-03-xdc1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-04-hkg1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-06-atn1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-06-lla1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-07-ash4.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-07-frc3.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-09-frc1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-09-lla1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-12-frc1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-12-frc3.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-12-lla1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-12-prn1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-13-frc1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-17-prn1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram-shv-18-prn1.fbcdn.net
127.0.0.1 instagram.com
127.0.0.1 instagramstatic-a.akamaihd.net
127.0.0.1 instagramstatic-a.akamaihd.net.edgesuite.net
127.0.0.1 logger.instagram.com
127.0.0.1 platform.instagram.com
127.0.0.1 scontent-iad3-1.cdninstagram.com
127.0.0.1 scontent.cdninstagram.com
127.0.0.1 telegraph-ash.instagram.com
127.0.0.1 white.ish.instagram.com
127.0.0.1 www.instagram.com
127.0.0.1 ae0.bb01.ams2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb01.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb01.bos2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb01.hkg1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb01.hnd1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb01.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb01.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb01.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb01.nrt1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb01.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb02.ams2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb02.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb02.bos2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb02.hkg1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb02.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb02.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb02.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb02.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb03.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb03.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb03.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb03.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb03.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb04.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb04.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb04.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb04.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb04.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb05.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb05.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb05.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb06.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb06.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.bb07.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.arn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.bru2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.cai1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.gru1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.mad1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.mrs1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.mxp1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.syd1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.tpe1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.br01.vie1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.dr01.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.dr01.snc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.dr02.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.dr02.snc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.dr03.ash3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.dr03.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.dr04.ash3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.dr04.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.lr01.ash3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.lr02.ash3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr01.ams2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr01.ams3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr01.dfw1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr01.fra2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr01.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr01.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr02.dfw1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr02.fra2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr02.iad3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr02.lax1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr02.lga1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr02.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr02.ord1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr03.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae0.pr04.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb01.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb01.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb01.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb01.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb01.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb02.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb02.hkg1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb02.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb02.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb02.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb02.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb03.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb03.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb03.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb03.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb04.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb04.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb04.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb04.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb05.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb06.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.bb06.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.br01.bru2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.br01.kul1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.br01.mad1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.br01.mxp1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.br01.tpe1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.br02.vie1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.dr01.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.dr02.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.dr02.prn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.dr05.prn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.dr06.prn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr01.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr01.dfw1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr01.fra2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr01.lax1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr01.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr01.nrt1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr01.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr02.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr02.fra2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae10.pr02.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb01.ams2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb01.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb01.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb01.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb01.nrt1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb01.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb02.ams2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb02.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb02.hkg1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb02.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb02.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb02.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb03.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb03.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb03.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb03.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb04.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb04.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb04.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb04.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb05.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb06.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.bb06.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.br01.kul1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.br01.mad1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.br01.tpe1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.br01.vie1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.br02.mxp1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.br02.vie1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr01.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr01.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr01.snc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr02.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr02.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr02.snc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr03.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr03.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr04.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.dr04.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr01.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr01.dfw1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr01.hkg1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr01.lga1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr01.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr01.lhr3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr01.ord1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr02.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr02.cdg1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr02.fra2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae11.pr02.lax1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb01.ams2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb01.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb01.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb01.nrt1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb02.ams2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb02.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb02.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb02.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb03.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb03.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb03.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb03.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb04.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb04.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb04.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb04.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb05.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb06.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.bb06.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.br01.kul1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.br01.mad1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.br01.mxp1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.br01.vie1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.br02.mxp1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.br02.vie1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr01.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr01.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr01.snc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr02.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr02.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr02.snc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr03.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr03.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr04.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.dr04.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.ams2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.ams3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.hkg1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.lga1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.ord1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.sea1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr01.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr02.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae12.pr02.sea1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb01.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb01.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb01.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb01.nrt1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb01.sin1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb02.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb02.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb03.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb03.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb03.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb03.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb04.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb04.frc3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb04.prn2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb04.sjc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb05.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.bb06.lla1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.br01.mad1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.br01.mxp1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.br01.tpe1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.br01.vie1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.br02.mxp1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.br02.vie1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.dr01.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.dr01.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.dr02.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.dr02.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.dr03.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.dr03.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.dr04.atn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.dr04.frc1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.dr05.prn1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.pr01.ams2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.pr01.atl1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.pr01.cdg1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.pr01.hkg1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.pr01.iad3.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.pr01.lhr2.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.pr01.mia1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.pr01.ord1.tfbnw.net
127.0.0.1 ae13.pr01.sea1.tfbnw.net
127.0.0.1 whatsapp.com
127.0.0.1 www.whatsapp.com
127.0.0.1 web.whatsapp.com
127.0.0.1 w1.web.whatsapp.com
127.0.0.1 w2.web.whatsapp.com
127.0.0.1 w3.web.whatsapp.com
127.0.0.1 w4.web.whatsapp.com
127.0.0.1 w5.web.whatsapp.com
127.0.0.1 w6.web.whatsapp.com
127.0.0.1 w7.web.whatsapp.com
127.0.0.1 w8.web.whatsapp.com
127.0.0.1 w9.web.whatsapp.com
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-atl1.fbcdn.net
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-dfw1.fbcdn.net
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-iad3.fbcdn.net
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-lax1.fbcdn.net
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-lax3.fbcdn.net
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-lga1.fbcdn.net
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-mia1.fbcdn.net
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-ord1.fbcdn.net
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-sea1.fbcdn.net
127.0.0.1 whatsapp-cdn-shv-01-sjc2.fbcdn.net
127.0.0.1 connect.facebook.net.edgekey.net
127.0.0.1 ct-m-fbx.fbsbx.com
127.0.0.1 facebook-web-clients.appspot.com
127.0.0.1 fb.me
127.0.0.1 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
127.0.0.1 h-ct-m-fbx.fbsbx.com.online-metrix.net
127.0.0.1 sac-h-ct-m-fbx.fbsbx.com.online-metrix.net
127.0.0.1 fb.com
127.0.0.1 newsroom.fb.com
127.0.0.1 investor.fb.com
127.0.0.1 0-act.channel.facebook.com
127.0.0.1 0-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 1-act.channel.facebook.com
127.0.0.1 1-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 2-act.channel.facebook.com
127.0.0.1 2-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 3-act.channel.facebook.com
127.0.0.1 3-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 4-act.channel.facebook.com
127.0.0.1 4-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 5-act.channel.facebook.com
127.0.0.1 5-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 6-act.channel.facebook.com
127.0.0.1 6-edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 act.channel.facebook.com
127.0.0.1 api-read.facebook.com
127.0.0.1 api.ak.facebook.com
127.0.0.1 api.connect.facebook.com
127.0.0.1 api.facebook.com
127.0.0.1 app.facebook.com
127.0.0.1 apps.facebook.com
127.0.0.1 ar-ar.facebook.com
127.0.0.1 attachment.fbsbx.com
127.0.0.1 attachments.facebook.com
127.0.0.1 b-api.facebook.com
127.0.0.1 b-graph.facebook.com
127.0.0.1 b.static.ak.facebook.com
127.0.0.1 b.static.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 badge.facebook.com
127.0.0.1 beta-chat-01-05-ash3.facebook.com
127.0.0.1 bigzipfiles.facebook.com
127.0.0.1 blog.facebook.com
127.0.0.1 channel-ecmp-05-ash3.facebook.com
127.0.0.1 channel-staging-ecmp-05-ash3.facebook.com
127.0.0.1 channel-testing-ecmp-05-ash3.facebook.com
127.0.0.1 check4.facebook.com
127.0.0.1 check6.facebook.com
127.0.0.1 code.facebook.com
127.0.0.1 connect.facebook.com
127.0.0.1 connect.facebook.net
127.0.0.1 d.facebook.com
127.0.0.1 de-de.facebook.com
127.0.0.1 developers.facebook.com
127.0.0.1 edge-chat.facebook.com
127.0.0.1 ent-a.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 ent-b.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 ent-c.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 ent-d.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 ent-e.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 es-la.facebook.com
127.0.0.1 external.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 facebook.de
127.0.0.1 facebook.fr
127.0.0.1 fb.me
127.0.0.1 fbcdn-photos-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-a-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-b-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-c-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-d-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-e-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-f-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-g-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-h-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-i-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-j-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-k-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-l-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-m-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-n-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-o-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-video-p-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn-vthumb-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbcdn.com
127.0.0.1 fbcdn.net
127.0.0.1 fbexternal-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fbstatic-a.akamaihd.net
127.0.0.1 fr-fr.facebook.com
127.0.0.1 graph.facebook.com
127.0.0.1 hi-in.facebook.com
127.0.0.1 inyour-slb-01-05-ash3.facebook.com
127.0.0.1 it-it.facebook.com
127.0.0.1 ja-jp.facebook.com
127.0.0.1 login.facebook.com
127.0.0.1 m.facebook.com
127.0.0.1 messages-facebook.com
127.0.0.1 mqtt.facebook.com
127.0.0.1 newsroom.fb.com
127.0.0.1 orcart.facebook.com
127.0.0.1 origincache-ai-01-05-ash3.fbcdn.net
127.0.0.1 origincache-starfacebook-ai-01-05-ash3.facebook.com
127.0.0.1 photos-a.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-b.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-c.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-d.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-e.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-f.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-g.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 photos-h.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 profile.ak.facebook.com
127.0.0.1 profile.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 pt-br.facebook.com
127.0.0.1 s-external.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 s-static.ak.facebook.com
127.0.0.1 s-static.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 s-static.facebook.com
127.0.0.1 scontent-a-lax.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a-sin.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-a.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-lax.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b-sin.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-b.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-c.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-d.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-e.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent-mxp.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 scontent.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 secure-profile.facebook.com
127.0.0.1 secure.facebook.com
127.0.0.1 sphotos-a.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 ssl.connect.facebook.com
127.0.0.1 ssl.facebook.com
127.0.0.1 star.c10r.facebook.com
127.0.0.1 star.facebook.com
127.0.0.1 static.ak.connect.facebook.com
127.0.0.1 static.ak.facebook.com
127.0.0.1 static.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 static.thefacebook.com
127.0.0.1 staticxx.facebook.com
127.0.0.1 touch.facebook.com
127.0.0.1 upload.facebook.com
127.0.0.1 video.xx.fbcdn.net
127.0.0.1 vpn.tfbnw.net
127.0.0.1 vthumb.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 vupload.facebook.com
127.0.0.1 vupload2.vvv.facebook.com
127.0.0.1 www.connect.facebook.net
127.0.0.1 www.facebook.com
127.0.0.1 www.facebook.de
127.0.0.1 www.facebook.fi
127.0.0.1 www.facebook.fr
127.0.0.1 www.fbcdn.com
127.0.0.1 www.fbcdn.net
127.0.0.1 www.login.facebook.com
127.0.0.1 zh-cn.facebook.com
127.0.0.1 zh-tw.facebook.com
# Block ipv6
::1 apps.facebook.com
::1 connect.facebook.net
::1 facebook.com
::1 fbcdn.com
::1 fbsbx.com
::1 fbcdn.net
::1 graph.facebook.com
::1 login.facebook.com
::1 s-static.ak.facebook.com
::1 static.ak.connect.facebook.com
::1 static.ak.fbcdn.net
::1 www.connect.facebook.net
::1 www.facebook.com
::1 www.fbcdn.com
::1 www.fbcdn.net
::1 www.graph.facebook.com
::1 www.login.facebook.com
::1 www.s-static.ak.facebook.com
::1 www.static.ak.connect.facebook.com
::1 www.static.ak.fbcdn.net
::1 0-edge-chat.facebook.com
::1 1-edge-chat.facebook.com
::1 2-edge-chat.facebook.com
::1 3-edge-chat.facebook.com
::1 4-edge-chat.facebook.com
::1 5-edge-chat.facebook.com
::1 6-edge-chat.facebook.com
::1 alpha-shv-03-ash5.facebook.com
::1 alpha-shv-03-atn1.facebook.com
::1 alpha-shv-03-lla1.facebook.com
::1 alpha-shv-04-prn2.facebook.com
::1 alpha-shv-09-frc1.facebook.com
::1 alpha.vvv.facebook.com
::1 a.ns.facebook.com
::1 api.facebook.com
::1 atlasalpha-shv-09-frc3.facebook.com
::1 atlas.c10r.facebook.com
::1 atlasinyour-shv-05-ash3.facebook.com
::1 atlas-shv-01-prn2.facebook.com
::1 atlas-shv-04-lla1.facebook.com
::1 atlas-shv-05-ash3.facebook.com
::1 atlas-shv-06-ash2.facebook.com
::1 atlas-shv-06-frc1.facebook.com
::1 atlas-shv-07-lla1.facebook.com
::1 atlas-shv-09-frc3.facebook.com
::1 atlas-shv-13-prn1.facebook.com
::1 atlas-www-shv-04-prn2.facebook.com
::1 atlas-www-shv-07-ash4.facebook.com
::1 atlas-www-shv-09-frc1.facebook.com
::1 aura-11-01-snc7.facebook.com
::1 badge.facebook.com
::1 b-api.facebook.com
::1 beta-chat-01-05-ash3.facebook.com
::1 betanet-shv-03-atn1.facebook.com
::1 betanet-shv-03-lla1.facebook.com
::1 betanet-shv-04-prn2.facebook.com
::1 betanet-shv-09-frc1.facebook.com
::1 beta-shv-03-atn1.facebook.com
::1 beta-shv-03-lla1.facebook.com
::1 beta-shv-04-prn2.facebook.com
::1 beta-shv-09-frc1.facebook.com
::1 beta.vvv.facebook.com
::1 b-graph.facebook.com
::1 bidder-shv-05-frc3.facebook.com
::1 bidder-shv-10-frc1.facebook.com
::1 b.ns.facebook.com
::1 channel-proxy-shv-04-frc3.facebook.com
::1 channel-proxy-shv-06-ash2.facebook.com
::1 channel-proxy-shv-07-ash2.facebook.com
::1 channel-proxy-shv-13-prn1.facebook.com
::1 channel-proxy-test-shv-07-ash2.facebook.com
::1 code.facebook.com
::1 connect.facebook.com
::1 dev.vvv.facebook.com
::1 d.vvv.facebook.com
::1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-01-ash5.facebook.com
::1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-03-ash5.facebook.com
::1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-07-ash4.facebook.com
::1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-07-frc3.facebook.com
::1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-09-frc1.facebook.com
::1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-12-frc1.facebook.com
::1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-12-frc3.facebook.com
::1 edge-atlas-proxyprotocol-shv-13-frc1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-ams2.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-ams3.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-ash5.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-atl1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-bru2.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-cai1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-cdg2.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-dfw1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-fra3.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-gru1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-hkg2.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-iad3.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-kul1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-lax1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-lga1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-lhr3.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-mad1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-mia1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-mxp1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-nrt1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-ord1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-sea1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-sin1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-sjc2.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-syd1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-01-vie1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-02-cai1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-02-hkg2.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-03-ash5.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-03-atn1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-03-hkg1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-03-lla1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-03-prn2.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-03-xdc1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-04-hkg1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-04-prn2.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-06-atn1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-06-lla1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-07-ash4.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-09-frc1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-09-lla1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-12-frc1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-12-frc3.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-12-lla1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-12-prn1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-13-frc1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-17-prn1.facebook.com
::1 edge-atlas-shv-18-prn1.facebook.com
::1 edge-chat.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-ams2.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-ams3.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-ash5.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-atl1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-bru2.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-cai1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-cdg2.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-dfw1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-fra3.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-gru1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-hkg2.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-iad3.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-kul1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-lax1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-lga1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-lhr3.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-mad1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-mia1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-mxp1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-nrt1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-ord1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-sea1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-sin1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-sjc2.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-syd1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-tpe1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-01-vie1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-02-cai1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-02-hkg2.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-03-ash5.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-03-atn1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-03-hkg1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-03-lla1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-03-prn2.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-03-xdc1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-04-hkg1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-04-prn2.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-06-atn1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-06-lla1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-07-ash4.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-07-frc3.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-09-frc1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-09-lla1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-12-frc1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-12-frc3.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-12-lla1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-12-prn1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-13-frc1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-17-prn1.facebook.com
::1 edge-liverail-shv-18-prn1.facebook.com
::1 edge-mqtt.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-ams2.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-ams3.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-ash5.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-atl1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-bru2.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-cai1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-cdg2.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-dfw1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-fra3.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-gru1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-hkg2.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-iad3.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-kul1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-lax1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-lga1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-lhr3.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-mad1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-mia1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-mxp1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-nrt1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-ord1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-sea1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-sin1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-sjc2.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-syd1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-tpe1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-01-vie1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-02-cai1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-02-hkg2.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-03-ash5.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-03-atn1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-03-hkg1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-03-lla1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-03-prn2.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-03-xdc1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-04-hkg1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-04-prn2.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-06-atn1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-06-lla1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-07-ash4.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-07-frc3.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-09-lla1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-12-frc1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-12-frc3.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-12-lla1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-12-prn1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-13-frc1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-17-prn1.facebook.com
::1 edge-mqtt-shv-18-prn1.facebook.com
::1 edgeray-origin-shv-05-prn2.facebook.com
::1 edgeray-origin-shv-07-lla1.facebook.com
::1 edgeray-origin-shv-09-frc3.facebook.com
::1 edgeray-origin-shv-11-frc3.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-ams2.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-ams3.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-atl1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-bru2.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-cdg2.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-dfw1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-fra3.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-gru1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-iad3.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-kul1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-lax1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-lga1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-lhr3.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-mad1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-mia1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-mxp1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-ord1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-sea1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-sin1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-sjc2.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-syd1.facebook.com
::1 edgeray-shv-01-vie1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-ams3.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-atl1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-bru2.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-cai1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-cdg2.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-dfw1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-fra3.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-gru1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-iad3.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-kul1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-lax1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-lhr3.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-mad1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-nrt1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-ord1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-sea1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-01-syd1.facebook.com
::1 edge-snaptu-http-p1-shv-02-cai1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-ams3.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-ash5.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-atl1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-bru2.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-cai1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-cdg2.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-dfw1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-fra3.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-gru1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-hkg2.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-iad3.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-kul1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-lax1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-lhr3.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-mad1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-nrt1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-ord1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-sea1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-01-syd1.facebook.com
::1 edge-snaptu-tunnel-shv-02-cai1.facebook.com
::1 edge-star-shv-12-frc3.facebook.com
::1 instagram.c10r.facebook.com
::1 l.facebook.com
::1 liverail.c10r.facebook.com
::1 lm.facebook.com
::1 m.facebook.com
::1 mqtt.c10r.facebook.com
::1 mqtt.vvv.facebook.com
::1 pixel.facebook.com
::1 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
::1 research.facebook.com
::1 snaptu-d-shv-05-frc3.facebook.com
::1 snaptu-d-shv-10-frc1.facebook.com
::1 s-static.ak.facebook.com.edgekey.net
::1 star.c10r.facebook.com
::1 star.facebook.com
::1 star-mini.c10r.facebook.com
::1 static.ak.facebook.com
::1 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
::1 staticxx.facebook.com
::1 webdav.facebook.com
::1 z-m.c10r.facebook.com
::1 z-m.facebook.com
::1 edge-sonar-shv-01-ams2.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-ams3.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-ash5.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-atl1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-bru2.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-cai1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-cdg2.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-dfw1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-fra3.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-gru1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-iad3.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-kul1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-lax1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-lga1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-lhr3.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-mad1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-mia1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-mrs1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-mxp1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-nrt1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-ord1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-sea1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-sin1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-sjc2.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-syd1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-tpe1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-01-vie1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-02-cai1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-02-hkg2.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-03-ash5.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-03-atn1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-03-hkg1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-03-lla1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-03-prn2.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-03-xdc1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-04-hkg1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-04-prn2.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-06-atn1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-06-lla1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-07-ash4.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-07-frc3.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-09-frc1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-09-lla1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-12-frc1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-12-frc3.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-12-lla1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-12-prn1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-13-frc1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-17-prn1.fbcdn.net
::1 edge-sonar-shv-18-prn1.fbcdn.net
::1 external-iad3-1.xx.fbcdn.net
::1 external.fsjc1-2.fna.fbcdn.net
::1 fdda274d380ki4frcgi-rumjfjai1460158783-sonar.xx.fbcdn.net
::1 herningrideklub.netscontent-a-ams.xx.fbcdn.net
::1 ncontent.xx.fbcdn.net
::1 origincache-ash.t.fbcdn.net
::1 origincache-frc.t.fbcdn.net
::1 origincache-prn.t.fbcdn.net
::1 origincache-tf.t.fbcdn.net
::1 origincache-tl.t.fbcdn.net
::1 origincache-xtf.fbcdn.net
::1 origincache-xtl.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-05-atn1.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-05-frc3.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-05-prn2.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-06-ash3.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-06-ash4.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-07-ash2.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-07-atn1.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-08-ash2.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-08-frc3.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-08-prn2.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-09-frc3.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-09-prn2.fbcdn.net
::1 origincache-xx-shv-13-prn1.fbcdn.net
::1 photos-a-ord.xx.fbcdn.net
::1 photos-a.xx.fbcdn.net
::1 photos-b-ord.xx.fbcdn.net
::1 photos-b.xx.fbcdn.net
::1 profile-a-atl.xx.fbcdn.net
::1 profile-a-dfw.xx.fbcdn.net
::1 profile-a-iad.xx.fbcdn.net
::1 profile-a-lax.xx.fbcdn.net
::1 profile-a-lga.xx.fbcdn.net
::1 profile-a-mia.xx.fbcdn.net
::1 profile-a-ord.xx.fbcdn.net
::1 profile-a-sea.xx.fbcdn.net
::1 profile-a-sjc.xx.fbcdn.net
::1 profile-a.xx.fbcdn.net
::1 profile-b-dfw.xx.fbcdn.net
::1 profile-b-iad.xx.fbcdn.net
::1 profile-b-lga.xx.fbcdn.net
::1 profile-b-mia.xx.fbcdn.net
::1 profile-b-ord.xx.fbcdn.net
::1 profile-b-sjc.xx.fbcdn.net
::1 profile-b.xx.fbcdn.net
::1 profile.ak.fbcdn.net
::1 profile.xx.fbcdn.net
::1 scontent-1.2914.fna.fbcdn.net
::1 scontent-2.2914.fna.fbcdn.net
::1 scontent-a-ams.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-atl.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-dfw.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-fra.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-gru.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-iad.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-lax.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-lga.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-mad.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-mia.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-ord.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-pao.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-sea.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-sin.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-vie.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a.xx.fbcdn.net
::1 scontent-ams.xx.fbcdn.net
::1 scontent-atl.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-ams.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-atl.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-dfw.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-fra.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-gru.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-lax.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-lga.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-mad.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-mia.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-ord.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-pao.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-sea.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-sin.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-vie.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b.xx.fbcdn.net
::1 scontent-cdg.xx.fbcdn.net
::1 scontent-dfw.xx.fbcdn.net
::1 scontent-fra.xx.fbcdn.net
::1 scontent-gru.xx.fbcdn.net
::1 scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net
::1 scontent-lax.xx.fbcdn.net
::1 scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net
::1 scontent-lga.xx.fbcdn.net
::1 scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net
::1 scontent-lhr.xx.fbcdn.net
::1 scontent-mia.xx.fbcdn.net
::1 scontent-mxp.xx.fbcdn.net
::1 scontent-ord.xx.fbcdn.net
::1 scontent-sea.xx.fbcdn.net
::1 scontent-sin.xx.fbcdn.net
::1 scontent-sjc.xx.fbcdn.net
::1 scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net
::1 scontent-vie.xx.fbcdn.net
::1 scontent.fsjc1-2.fna.fbcdn.net
::1 scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.net
::1 scontent.xx.fbcdn.net
::1 sonar-iad.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-ams.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-atl.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-cdg.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-dfw.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-iad.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-lax.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-lga.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-lhr.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-mad.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-mia.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-mxp.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-ord.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-pao.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-sea.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-sjc.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a-vie.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-a.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-ams.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-atl.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-cdg.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-dfw.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-iad.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-lax.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-lga.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-lhr.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-mad.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-mia.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-mxp.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-ord.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-pao.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-sea.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-sjc.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b-vie.xx.fbcdn.net
::1 sphotos-b.xx.fbcdn.net
::1 sphotos.xx.fbcdn.net
::1 sphotosbord.xx.fbcdn.net
::1 static.xx.fbcdn.net
::1 video-iad3-1.xx.fbcdn.net
::1 vthumb.xx.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-ams2.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-ams3.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-atl1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-bru2.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-cdg2.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-dfw1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-fra3.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-gru1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-hkg2.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-iad3.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-lax1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-lga1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-lhr3.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-mad1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-mia1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-mrs1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-mxp1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-nrt1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-ord1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-sea1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-sin1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-sjc2.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-01-vie1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-02-cai1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-03-ash5.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-04-hkg1.fbcdn.net
::1 xx-fbcdn-shv-04-prn2.fbcdn.net
::1 z-1-scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net
::1 z-1-scontent.xx.fbcdn.net
::1 api.instagram.com
::1 black.ish.instagram.com
::1 i.instagram.com
::1 instagram-shv-01-ams2.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-ams3.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-ash5.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-atl1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-bru2.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-cai1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-cdg2.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-dfw1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-fra3.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-gru1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-hkg2.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-iad3.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-kul1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-lax1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-lga1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-lhr3.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-mad1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-mia1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-mxp1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-nrt1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-ord1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-sea1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-sin1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-sjc2.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-syd1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-tpe1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-01-vie1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-02-cai1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-02-hkg2.fbcdn.net
::1 instagram-shv-03-ash5.fbcdn.net
::1 instagram-shv-03-atn1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-03-hkg1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-03-lla1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-03-prn2.fbcdn.net
::1 instagram-shv-03-xdc1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-04-hkg1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-06-atn1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-06-lla1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-07-ash4.fbcdn.net
::1 instagram-shv-07-frc3.fbcdn.net
::1 instagram-shv-09-frc1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-09-lla1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-12-frc1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-12-frc3.fbcdn.net
::1 instagram-shv-12-lla1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-12-prn1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-13-frc1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-17-prn1.fbcdn.net
::1 instagram-shv-18-prn1.fbcdn.net
::1 instagram.com
::1 instagramstatic-a.akamaihd.net
::1 instagramstatic-a.akamaihd.net.edgesuite.net
::1 logger.instagram.com
::1 platform.instagram.com
::1 scontent-iad3-1.cdninstagram.com
::1 scontent.cdninstagram.com
::1 telegraph-ash.instagram.com
::1 white.ish.instagram.com
::1 www.instagram.com
::1 ae0.bb01.ams2.tfbnw.net
::1 ae0.bb01.atl1.tfbnw.net
::1 ae0.bb01.bos2.tfbnw.net
::1 ae0.bb01.hkg1.tfbnw.net
::1 ae0.bb01.hnd1.tfbnw.net
::1 ae0.bb01.lhr2.tfbnw.net
::1 ae0.bb01.lla1.tfbnw.net
::1 ae0.bb01.mia1.tfbnw.net
::1 ae0.bb01.nrt1.tfbnw.net
::1 ae0.bb01.sin1.tfbnw.net
::1 ae0.bb02.ams2.tfbnw.net
::1 ae0.bb02.atl1.tfbnw.net
::1 ae0.bb02.bos2.tfbnw.net
::1 ae0.bb02.hkg1.tfbnw.net
::1 ae0.bb02.lhr2.tfbnw.net
::1 ae0.bb02.lla1.tfbnw.net
::1 ae0.bb02.mia1.tfbnw.net
::1 ae0.bb02.sin1.tfbnw.net
::1 ae0.bb03.atn1.tfbnw.net
::1 ae0.bb03.frc3.tfbnw.net
::1 ae0.bb03.lla1.tfbnw.net
::1 ae0.bb03.prn2.tfbnw.net
::1 ae0.bb03.sjc1.tfbnw.net
::1 ae0.bb04.atn1.tfbnw.net
::1 ae0.bb04.frc3.tfbnw.net
::1 ae0.bb04.lla1.tfbnw.net
::1 ae0.bb04.prn2.tfbnw.net
::1 ae0.bb04.sjc1.tfbnw.net
::1 ae0.bb05.frc3.tfbnw.net
::1 ae0.bb05.lla1.tfbnw.net
::1 ae0.bb05.prn2.tfbnw.net
::1 ae0.bb06.frc3.tfbnw.net
::1 ae0.bb06.lla1.tfbnw.net
::1 ae0.bb07.lla1.tfbnw.net
::1 ae0.br01.arn2.tfbnw.net
::1 ae0.br01.bru2.tfbnw.net
::1 ae0.br01.cai1.tfbnw.net
::1 ae0.br01.gru1.tfbnw.net
::1 ae0.br01.mad1.tfbnw.net
::1 ae0.br01.mrs1.tfbnw.net
::1 ae0.br01.mxp1.tfbnw.net
::1 ae0.br01.syd1.tfbnw.net
::1 ae0.br01.tpe1.tfbnw.net
::1 ae0.br01.vie1.tfbnw.net
::1 ae0.dr01.prn2.tfbnw.net
::1 ae0.dr01.snc1.tfbnw.net
::1 ae0.dr02.prn2.tfbnw.net
::1 ae0.dr02.snc1.tfbnw.net
::1 ae0.dr03.ash3.tfbnw.net
::1 ae0.dr03.prn2.tfbnw.net
::1 ae0.dr04.ash3.tfbnw.net
::1 ae0.dr04.prn2.tfbnw.net
::1 ae0.lr01.ash3.tfbnw.net
::1 ae0.lr02.ash3.tfbnw.net
::1 ae0.pr01.ams2.tfbnw.net
::1 ae0.pr01.ams3.tfbnw.net
::1 ae0.pr01.dfw1.tfbnw.net
::1 ae0.pr01.fra2.tfbnw.net
::1 ae0.pr01.lhr2.tfbnw.net
::1 ae0.pr01.mia1.tfbnw.net
::1 ae0.pr02.dfw1.tfbnw.net
::1 ae0.pr02.fra2.tfbnw.net
::1 ae0.pr02.iad3.tfbnw.net
::1 ae0.pr02.lax1.tfbnw.net
::1 ae0.pr02.lga1.tfbnw.net
::1 ae0.pr02.mia1.tfbnw.net
::1 ae0.pr02.ord1.tfbnw.net
::1 ae0.pr03.sjc1.tfbnw.net
::1 ae0.pr04.sjc1.tfbnw.net
::1 ae10.bb01.atl1.tfbnw.net
::1 ae10.bb01.lhr2.tfbnw.net
::1 ae10.bb01.lla1.tfbnw.net
::1 ae10.bb01.mia1.tfbnw.net
::1 ae10.bb01.sin1.tfbnw.net
::1 ae10.bb02.atl1.tfbnw.net
::1 ae10.bb02.hkg1.tfbnw.net
::1 ae10.bb02.lhr2.tfbnw.net
::1 ae10.bb02.lla1.tfbnw.net
::1 ae10.bb02.mia1.tfbnw.net
::1 ae10.bb02.sin1.tfbnw.net
::1 ae10.bb03.atn1.tfbnw.net
::1 ae10.bb03.frc3.tfbnw.net
::1 ae10.bb03.lla1.tfbnw.net
::1 ae10.bb03.sjc1.tfbnw.net
::1 ae10.bb04.atn1.tfbnw.net
::1 ae10.bb04.frc3.tfbnw.net
::1 ae10.bb04.lla1.tfbnw.net
::1 ae10.bb04.sjc1.tfbnw.net
::1 ae10.bb05.lla1.tfbnw.net
::1 ae10.bb06.frc3.tfbnw.net
::1 ae10.bb06.lla1.tfbnw.net
::1 ae10.br01.bru2.tfbnw.net
::1 ae10.br01.kul1.tfbnw.net
::1 ae10.br01.mad1.tfbnw.net
::1 ae10.br01.mxp1.tfbnw.net
::1 ae10.br01.tpe1.tfbnw.net
::1 ae10.br02.vie1.tfbnw.net
::1 ae10.dr01.frc1.tfbnw.net
::1 ae10.dr02.frc1.tfbnw.net
::1 ae10.dr02.prn1.tfbnw.net
::1 ae10.dr05.prn1.tfbnw.net
::1 ae10.dr06.prn1.tfbnw.net
::1 ae10.pr01.atl1.tfbnw.net
::1 ae10.pr01.dfw1.tfbnw.net
::1 ae10.pr01.fra2.tfbnw.net
::1 ae10.pr01.lax1.tfbnw.net
::1 ae10.pr01.mia1.tfbnw.net
::1 ae10.pr01.nrt1.tfbnw.net
::1 ae10.pr01.sin1.tfbnw.net
::1 ae10.pr02.atl1.tfbnw.net
::1 ae10.pr02.fra2.tfbnw.net
::1 ae10.pr02.sin1.tfbnw.net
::1 ae11.bb01.ams2.tfbnw.net
::1 ae11.bb01.atl1.tfbnw.net
::1 ae11.bb01.lhr2.tfbnw.net
::1 ae11.bb01.mia1.tfbnw.net
::1 ae11.bb01.nrt1.tfbnw.net
::1 ae11.bb01.sin1.tfbnw.net
::1 ae11.bb02.ams2.tfbnw.net
::1 ae11.bb02.atl1.tfbnw.net
::1 ae11.bb02.hkg1.tfbnw.net
::1 ae11.bb02.lhr2.tfbnw.net
::1 ae11.bb02.mia1.tfbnw.net
::1 ae11.bb02.sin1.tfbnw.net
::1 ae11.bb03.atn1.tfbnw.net
::1 ae11.bb03.frc3.tfbnw.net
::1 ae11.bb03.prn2.tfbnw.net
::1 ae11.bb03.sjc1.tfbnw.net
::1 ae11.bb04.atn1.tfbnw.net
::1 ae11.bb04.frc3.tfbnw.net
::1 ae11.bb04.prn2.tfbnw.net
::1 ae11.bb04.sjc1.tfbnw.net
::1 ae11.bb05.lla1.tfbnw.net
::1 ae11.bb06.frc3.tfbnw.net
::1 ae11.bb06.lla1.tfbnw.net
::1 ae11.br01.kul1.tfbnw.net
::1 ae11.br01.mad1.tfbnw.net
::1 ae11.br01.tpe1.tfbnw.net
::1 ae11.br01.vie1.tfbnw.net
::1 ae11.br02.mxp1.tfbnw.net
::1 ae11.br02.vie1.tfbnw.net
::1 ae11.dr01.atn1.tfbnw.net
::1 ae11.dr01.frc1.tfbnw.net
::1 ae11.dr01.snc1.tfbnw.net
::1 ae11.dr02.atn1.tfbnw.net
::1 ae11.dr02.frc1.tfbnw.net
::1 ae11.dr02.snc1.tfbnw.net
::1 ae11.dr03.atn1.tfbnw.net
::1 ae11.dr03.frc1.tfbnw.net
::1 ae11.dr04.atn1.tfbnw.net
::1 ae11.dr04.frc1.tfbnw.net
::1 ae11.pr01.atl1.tfbnw.net
::1 ae11.pr01.dfw1.tfbnw.net
::1 ae11.pr01.hkg1.tfbnw.net
::1 ae11.pr01.lga1.tfbnw.net
::1 ae11.pr01.lhr2.tfbnw.net
::1 ae11.pr01.lhr3.tfbnw.net
::1 ae11.pr01.ord1.tfbnw.net
::1 ae11.pr02.atl1.tfbnw.net
::1 ae11.pr02.cdg1.tfbnw.net
::1 ae11.pr02.fra2.tfbnw.net
::1 ae11.pr02.lax1.tfbnw.net
::1 ae12.bb01.ams2.tfbnw.net
::1 ae12.bb01.lhr2.tfbnw.net
::1 ae12.bb01.mia1.tfbnw.net
::1 ae12.bb01.nrt1.tfbnw.net
::1 ae12.bb02.ams2.tfbnw.net
::1 ae12.bb02.atl1.tfbnw.net
::1 ae12.bb02.lhr2.tfbnw.net
::1 ae12.bb02.mia1.tfbnw.net
::1 ae12.bb03.atn1.tfbnw.net
::1 ae12.bb03.frc3.tfbnw.net
::1 ae12.bb03.prn2.tfbnw.net
::1 ae12.bb03.sjc1.tfbnw.net
::1 ae12.bb04.atn1.tfbnw.net
::1 ae12.bb04.frc3.tfbnw.net
::1 ae12.bb04.prn2.tfbnw.net
::1 ae12.bb04.sjc1.tfbnw.net
::1 ae12.bb05.lla1.tfbnw.net
::1 ae12.bb06.frc3.tfbnw.net
::1 ae12.bb06.lla1.tfbnw.net
::1 ae12.br01.kul1.tfbnw.net
::1 ae12.br01.mad1.tfbnw.net
::1 ae12.br01.mxp1.tfbnw.net
::1 ae12.br01.vie1.tfbnw.net
::1 ae12.br02.mxp1.tfbnw.net
::1 ae12.br02.vie1.tfbnw.net
::1 ae12.dr01.atn1.tfbnw.net
::1 ae12.dr01.frc1.tfbnw.net
::1 ae12.dr01.snc1.tfbnw.net
::1 ae12.dr02.atn1.tfbnw.net
::1 ae12.dr02.frc1.tfbnw.net
::1 ae12.dr02.snc1.tfbnw.net
::1 ae12.dr03.atn1.tfbnw.net
::1 ae12.dr03.frc1.tfbnw.net
::1 ae12.dr04.atn1.tfbnw.net
::1 ae12.dr04.frc1.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.ams2.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.ams3.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.atl1.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.hkg1.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.lga1.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.lhr2.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.mia1.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.ord1.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.sea1.tfbnw.net
::1 ae12.pr01.sin1.tfbnw.net
::1 ae12.pr02.atl1.tfbnw.net
::1 ae12.pr02.sea1.tfbnw.net
::1 ae13.bb01.atl1.tfbnw.net
::1 ae13.bb01.lhr2.tfbnw.net
::1 ae13.bb01.mia1.tfbnw.net
::1 ae13.bb01.nrt1.tfbnw.net
::1 ae13.bb01.sin1.tfbnw.net
::1 ae13.bb02.lhr2.tfbnw.net
::1 ae13.bb02.mia1.tfbnw.net
::1 ae13.bb03.atn1.tfbnw.net
::1 ae13.bb03.frc3.tfbnw.net
::1 ae13.bb03.prn2.tfbnw.net
::1 ae13.bb03.sjc1.tfbnw.net
::1 ae13.bb04.atn1.tfbnw.net
::1 ae13.bb04.frc3.tfbnw.net
::1 ae13.bb04.prn2.tfbnw.net
::1 ae13.bb04.sjc1.tfbnw.net
::1 ae13.bb05.lla1.tfbnw.net
::1 ae13.bb06.lla1.tfbnw.net
::1 ae13.br01.mad1.tfbnw.net
::1 ae13.br01.mxp1.tfbnw.net
::1 ae13.br01.tpe1.tfbnw.net
::1 ae13.br01.vie1.tfbnw.net
::1 ae13.br02.mxp1.tfbnw.net
::1 ae13.br02.vie1.tfbnw.net
::1 ae13.dr01.atn1.tfbnw.net
::1 ae13.dr01.frc1.tfbnw.net
::1 ae13.dr02.atn1.tfbnw.net
::1 ae13.dr02.frc1.tfbnw.net
::1 ae13.dr03.atn1.tfbnw.net
::1 ae13.dr03.frc1.tfbnw.net
::1 ae13.dr04.atn1.tfbnw.net
::1 ae13.dr04.frc1.tfbnw.net
::1 ae13.dr05.prn1.tfbnw.net
::1 ae13.pr01.ams2.tfbnw.net
::1 ae13.pr01.atl1.tfbnw.net
::1 ae13.pr01.cdg1.tfbnw.net
::1 ae13.pr01.hkg1.tfbnw.net
::1 ae13.pr01.iad3.tfbnw.net
::1 ae13.pr01.lhr2.tfbnw.net
::1 ae13.pr01.mia1.tfbnw.net
::1 ae13.pr01.ord1.tfbnw.net
::1 ae13.pr01.sea1.tfbnw.net
::1 whatsapp.com
::1 www.whatsapp.com
::1 web.whatsapp.com
::1 w1.web.whatsapp.com
::1 w2.web.whatsapp.com
::1 w3.web.whatsapp.com
::1 w4.web.whatsapp.com
::1 w5.web.whatsapp.com
::1 w6.web.whatsapp.com
::1 w7.web.whatsapp.com
::1 w8.web.whatsapp.com
::1 w9.web.whatsapp.com
::1 whatsapp-cdn-shv-01-atl1.fbcdn.net
::1 whatsapp-cdn-shv-01-dfw1.fbcdn.net
::1 whatsapp-cdn-shv-01-iad3.fbcdn.net
::1 whatsapp-cdn-shv-01-lax1.fbcdn.net
::1 whatsapp-cdn-shv-01-lax3.fbcdn.net
::1 whatsapp-cdn-shv-01-lga1.fbcdn.net
::1 whatsapp-cdn-shv-01-mia1.fbcdn.net
::1 whatsapp-cdn-shv-01-ord1.fbcdn.net
::1 whatsapp-cdn-shv-01-sea1.fbcdn.net
::1 whatsapp-cdn-shv-01-sjc2.fbcdn.net
::1 connect.facebook.net.edgekey.net
::1 ct-m-fbx.fbsbx.com
::1 facebook-web-clients.appspot.com
::1 fb.me
::1 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
::1 h-ct-m-fbx.fbsbx.com.online-metrix.net
::1 sac-h-ct-m-fbx.fbsbx.com.online-metrix.net
::1 fb.com
::1 newsroom.fb.com
::1 investor.fb.com
::1 0-act.channel.facebook.com
::1 0-edge-chat.facebook.com
::1 1-act.channel.facebook.com
::1 1-edge-chat.facebook.com
::1 2-act.channel.facebook.com
::1 2-edge-chat.facebook.com
::1 3-act.channel.facebook.com
::1 3-edge-chat.facebook.com
::1 4-act.channel.facebook.com
::1 4-edge-chat.facebook.com
::1 5-act.channel.facebook.com
::1 5-edge-chat.facebook.com
::1 6-act.channel.facebook.com
::1 6-edge-chat.facebook.com
::1 act.channel.facebook.com
::1 api-read.facebook.com
::1 api.ak.facebook.com
::1 api.connect.facebook.com
::1 api.facebook.com
::1 app.facebook.com
::1 apps.facebook.com
::1 ar-ar.facebook.com
::1 attachment.fbsbx.com
::1 attachments.facebook.com
::1 b-api.facebook.com
::1 b-graph.facebook.com
::1 b.static.ak.facebook.com
::1 b.static.ak.fbcdn.net
::1 badge.facebook.com
::1 beta-chat-01-05-ash3.facebook.com
::1 bigzipfiles.facebook.com
::1 blog.facebook.com
::1 channel-ecmp-05-ash3.facebook.com
::1 channel-staging-ecmp-05-ash3.facebook.com
::1 channel-testing-ecmp-05-ash3.facebook.com
::1 check4.facebook.com
::1 check6.facebook.com
::1 code.facebook.com
::1 connect.facebook.com
::1 connect.facebook.net
::1 d.facebook.com
::1 de-de.facebook.com
::1 developers.facebook.com
::1 edge-chat.facebook.com
::1 ent-a.xx.fbcdn.net
::1 ent-b.xx.fbcdn.net
::1 ent-c.xx.fbcdn.net
::1 ent-d.xx.fbcdn.net
::1 ent-e.xx.fbcdn.net
::1 es-la.facebook.com
::1 external.ak.fbcdn.net
::1 facebook.com
::1 facebook.de
::1 facebook.fr
::1 fb.me
::1 fbcdn-photos-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-a-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-b-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-c-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-d-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-e-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-f-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-g-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-h-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-i-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-j-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-k-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-l-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-m-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-n-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-o-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-video-p-a.akamaihd.net
::1 fbcdn-vthumb-a.akamaihd.net
::1 fbcdn.com
::1 fbcdn.net
::1 fbexternal-a.akamaihd.net
::1 fbstatic-a.akamaihd.net
::1 fr-fr.facebook.com
::1 graph.facebook.com
::1 hi-in.facebook.com
::1 inyour-slb-01-05-ash3.facebook.com
::1 it-it.facebook.com
::1 ja-jp.facebook.com
::1 login.facebook.com
::1 m.facebook.com
::1 messages-facebook.com
::1 mqtt.facebook.com
::1 newsroom.fb.com
::1 orcart.facebook.com
::1 origincache-ai-01-05-ash3.fbcdn.net
::1 origincache-starfacebook-ai-01-05-ash3.facebook.com
::1 photos-a.ak.fbcdn.net
::1 photos-b.ak.fbcdn.net
::1 photos-c.ak.fbcdn.net
::1 photos-d.ak.fbcdn.net
::1 photos-e.ak.fbcdn.net
::1 photos-f.ak.fbcdn.net
::1 photos-g.ak.fbcdn.net
::1 photos-h.ak.fbcdn.net
::1 profile.ak.facebook.com
::1 profile.ak.fbcdn.net
::1 pt-br.facebook.com
::1 s-external.ak.fbcdn.net
::1 s-static.ak.facebook.com
::1 s-static.ak.fbcdn.net
::1 s-static.facebook.com
::1 scontent-a-lax.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a-sin.xx.fbcdn.net
::1 scontent-a.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-lax.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b-sin.xx.fbcdn.net
::1 scontent-b.xx.fbcdn.net
::1 scontent-c.xx.fbcdn.net
::1 scontent-d.xx.fbcdn.net
::1 scontent-e.xx.fbcdn.net
::1 scontent-mxp.xx.fbcdn.net
::1 scontent.xx.fbcdn.net
::1 secure-profile.facebook.com
::1 secure.facebook.com
::1 sphotos-a.xx.fbcdn.net
::1 ssl.connect.facebook.com
::1 ssl.facebook.com
::1 star.c10r.facebook.com
::1 star.facebook.com
::1 static.ak.connect.facebook.com
::1 static.ak.facebook.com
::1 static.ak.fbcdn.net
::1 static.thefacebook.com
::1 staticxx.facebook.com
::1 touch.facebook.com
::1 upload.facebook.com
::1 video.xx.fbcdn.net
::1 vpn.tfbnw.net
::1 vthumb.ak.fbcdn.net
::1 vupload.facebook.com
::1 vupload2.vvv.facebook.com
::1 www.connect.facebook.net
::1 www.facebook.com
::1 www.facebook.de
::1 www.facebook.fi
::1 www.facebook.fr
::1 www.fbcdn.com
::1 www.fbcdn.net
::1 www.login.facebook.com
::1 zh-cn.facebook.com
::1 zh-tw.facebook.com