EU:n hinta ja näin meitä sumutetaan – Suomi kerää tullituloja 10,2 miljardia ja saa niistä 25 prosenttia itselleen!

Eu-tulliTulli kantoi valtiolle 10,2 miljardia euroa veroja vuonna 2014

Tulli tilittää kantamansa verot suoraan valtiolle. Tullimaksut tilitetään EU:lle ja niistä saatava 25 prosentin suuruinen kantopalkkio Suomen valtiolle.

Tullitoiminta on unionissa pisimmälle integroitu hallinnonala.

Tulliverotusta ja -menettelyjä koskevat asiat kuuluvat Euroopan unionin ytimeen. Tulliverotus perustuu yhteiseen tullilainsäädäntöön, joka on korvannut pääosin jäsenvaltioiden kansallisen tullilainsäädännön. Verotuksen toimittamisesta ja valvonnasta vastaa Suomen Tulli, joka toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla.

Euroopan unionin perustana on tulliliitto, joka koskee kaikkea tavarakauppaa. Tulliliitolla on yhteinen tullitariffi, jota sovelletaan unionin ulkopuolisiin eli niin kutsuttuihin kolmansiin maihin.

Tullitulot kuuluvat EU:n perinteisiin omiin varoihin. Jäsenvaltio saa pidättää osuuden keräämistään tulleista kantopalkkiona. Voimassa olevan neuvoston päätöksen mukaan kantopalkkio on 25 %. Rahoituskaudella 2014-2020 kantopalkkio laskee taannehtivasti 1.1.2014 alkaen 20 %:iin sen jälkeen, kun kansalliset hyväksymismenettelyt on jäsenvaltioissa saatu päätökseen.

–Tällaiset asiat suomalainen media salaa, vaikenee ja pimittää, eivätkä suomalaiset ole osanneet onnitella Jyrki Kataista tai Jutta Urpilaista. Vaatimattomuuttaan he myös itse salasivat asian.

EU:n hintaa Suomelle kaunistellaan

EU:n hinta Suomelle on kova monista eri syistä, ei vähiten siksi, että EU pakottaa Suomen alasajamaan pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin. Tarkastellaan nyt kuitenkin ihan puhdasta rahaliikennettä.
 –
Suomi on virallisten lukujen mukaan ollut nettomaksaja koko EU:ssa oloajan kahta vuotta lukuun ottamatta. Tarkoittaen sitä, että se mitä Suomi saa erilaisina tukina ja hankerahoina, ei kata sitä summaa mitä jäsenyydestä maksamme.
 –
Tämän lisäksi Suoimelle tulee muitakin kuluja EU:n taholta, mitkä eivät näy kuluina kirjanpidossa.
 –
Yksi esimerkki: Suomi maksaa keräämänsä tullimaksut EU:lle. Kerätyistä maksuista Suomi saa pitää 25% (ollaan alentamassa EU:n taholta 20%-yksikköön). Tämä summa, jonka Suomi saa pitää itse keräämistään tullimaksuista, merkataan Suomelle tuloksi EU:lta. Sen sijaan 75% tullimaksuista, jotka lähetämme EU:lle, eivät laskeudu menoksi Suomelta EU:lle.
 –
Tämä näppärä lukujen vääristely kuitataan kertomalla, että Suomi kerää tullimaksuja EU:n PUOLESTA. Viime vuonna maksoimme EU:lle tällä tavoin 129 000 000 euroa (2013).
 –
Mutta talouskirjanpidossa asia näyttäytyy niin, että saimme tullimaksuja EU:lta 43 milj. euroa. Jos laskemme paljonko EU meille todellisuudessa maksaa, pitäisi tällaisetkin asiat huomioida kustannuksiin. Pelkällä jäsenmaksusta puhumisella kustannusten yhteydessä harhautetaan ihmiset todellisuudesta.
 –
Lähteet:
Aktiivinen kansalainen, kiitos tästä.
https://susannarissanen.wordpress.com/tag/tullimaksut/
http://vm.fi/verotus/tullitoimi