Olisiko aika saada lääkekannabis laajempaan käyttöön? -Kannabiksen THC tappaa syöpäsoluja! -Video

lääkekannabisYhdysvaltain terveysministeriö sekä Yhdysvaltain syöpäinstituutti myönsivät viime vuonna että kannabis tappaa syöpäsoluja.

Kannabiksen syöpää parantavat ominaisuudet tulivat kyllä julki jo vuonna 1975 USA:n liittovaltion kustantamassa tutkimuksessa, jonka tarkoitus oli todistaa kannabiksen haitat. Tutkimus julkaistiin NCI:n julkaisusarjassa (Anticancer activity of cannabinoids. Journal of the National Cancer Institute, Vol. 55, No. 3, September 1975, pp.597-602).

Kannabis parantaa syövän – kunhan se monopolisoidaan ensin..

GW Pharmaceuticals kertoo kotisivuillaan, että ”yksi jännittävimmistä ja nopeiten kehittyvistä tutkimusaloista liittyy joidenkin kannabinoidien kykyyn ehkäistä tiettyjen syöpätyyppien ja kasvaimia ruokkivien verisuonien kasvua. Yhä kasvava määrä todistusaineistoa osoittaa kannabinoideilla, mukaan lukien sisäsyntyiset kannabinoidit, olevan syöpää parantavia ominaisuuksia”.

Kannabiksen lääkekäytön hyväksyminen näyttää kulkevan suuryhtiöiden sanelemaan tahtiin: GW Pharmaceuticals -yhtiön takana on länsimainen lääketeollisuus eli Bayer, Novartis, Otsuka, Almirall ja Neopharm. Patentin hyväksyminen merkitsisi yhtiön kehittämän Sativex-suusuihkeen käytön laajentamista syövän hoitoon. Tähän asti hyväksytty käyttökohde on ollut pääasiassa MS-taudin oireiden lievitys.


Kuvankaappaus Iltalehden jutusta, yhdestä parantuneesta syöpäpotilaasta. Kyseessähän ei ole ”ihmeparannus”, vaan kannabis tappoi syöpäsolut.

Koko artikkeli löytyy tästä www.iltalehti.fi


 Tässä huima video siitä, kuinka kannabiksen THC tappaa syöpäsoluja käytännössä:Turkulainen apteekkari Markku Knuutila tuo kannabislääkettä Suomeen. Hän ihmettelee sosiaali- ja terveysministeriön linjausta, jonka mukaan Bedrocan on viimeinen – ei koskaan ensimmäinen – vaihtoehto kipupotilaille.

On järkyttävää, että voimme toimittaa apteekissa tehtyjä morfiiniliuoksia potilaille tavallisella huumereseptillä mutta emme vastaavalla reseptillä lääkekannabista.”
Knuutila kysyy, eikö aluksi pitäisi kokeilla miedointa lääkettä ja siirtyä vasta sitten opiaattipohjaiseen morfiiniin. Lääkekannabiksen käyttäjiä on pystynyt vuosien jälkeen palaamaan töihin ja nukkumaan kunnolla.


Tutkimus: höyrystetty kannabis auttaa kipulääkkeitä kroonisen kivun torjunnassa

Kannabishöyryn hengittäminen lisää merkittävästi opiaattien kipua lievittäviä vaikutuksia kroonisesta kivusta kärsivillä potilailla. Kliinisen tutkimuksen tulokset julkaistiin Clinical Pharmacology & Therapeutics-lehdessä.

Tutkijat Kalifornian yliopistossa San Franciscossa arvioivat höyrystetyn kannabiksen vaikutusta viiden päivän aikana 21 kroonisella potilaalla jotka saivat normaalilääkityksenä morfiinia tai oksikodonia. Kokeeseen osallistujat hengittivät kannabishöyryä ensimmäisen tutkimuspäivän iltana, kolmasti päivässä toisena, kolmantena sekä neljäntenä tutkimuspäivänä sekä viidennen tutkimuspäivän aamuna. Kroonisen kivun määrää arvioitiin päivittäin.

Tutkijat määrittelivät koehenkilöiden ”kivun alentuneen merkittävästi kannabishöyryn inhaloimisen jälkeen” ja arvelivat kannabis-interventioiden ”sallivan alentaa opioidilääkityksen määrää vähin sivuvaikutuksin”.

He jatkoivat: ”Osallistujat kokivat vähemmän kipua inhaloituaan kannabishöyryä viiden päivän ajan. Kun morfiini- ja oksikodoniryhmät yhdistettiin, kivun väheneminen oli merkittävää. Tämä on ensimmäinen ihmistutkimus jossa demonstroidaan höyrystetyn kannabiksen lisäävän opioidien analgeettisiä vaikutuksia. Näiden tulosten perusteella tarvitaan lisää tutkimuksia kannabiksen ja opioidien yhteistoiminnasta”.

Lähde:

NORML


Cannabis Science Inc. raportoi kolmesta lääkekannabiksen avulla parannetusta syöpätapauksesta

Lääkekannabikseen erikoistunut bioteknologiayhtiö Cannabis Science Inc. on raportoinut kolmesta dokumentoidusta syöpätapauksesta jotka on parannettu lääkekannabiksen avulla, ja aikookin suunnata nyt valmisteitaan enemmän syöpälääkemarkkinoille. Anekdoottisia huhuja kannabiksella parannetuista syöpäpotilaista on ollut jo pitkään,  ja nyt yhtiö ilmoittaa saaneensa tapauksia dokumentoitua.

Ensimmäinen potilas on ihosyöpien yleisyydestä tunnetussa Australian Queenslandissa asuva nainen, joka kärsi ihon tyvisolusyövästä. Basaliooma on syöpien yleisimmin esiintyvä muoto, ja pelkästään Amerikassa on vuosittain 800 000 tyvisolusyöpätapausta. Potilaalla oli ollut useita kasvaimia kasvojen alueella, joita oli aiemmin poistettu leikkaushoidon avulla. Kun jälleen uusi kasvain ilmestyi posken alueelle, hän päätti kokeilla vaihtoehtoisia hoitoja, myös kannabisuutetta ulkoisesti. Uutetta levitettiin kasvaimen päälle päivittäin kunnes hänen lääkärinsä totesi ettei leikkaushoidolle ole tarvetta, sillä kasvain hänen poskestaan oli kadonnut. Tällä välin oli kuitenkin uusi kasvain päässyt ilmestymään hänen nenäänsä. Tämä kasvain hävitettiin kannabisuutteen avulla kymmenessä päivässä.

Toinen potilas kärsi okasolusyövästä, joka oli todettu koepalalla. Okasolusyöpä kuuluu yleisimpiin ihosyöpiin melanooman sekä tyvisolusyövän ohella. Potilaan kasvain kutistettiin sivelemällä siihen yli kolmen kuukauden ajan ulkoisesti kannabisuutetta, jonka jälkeen se voitiin poistaa ihon pinnalta.

Kolmas potilas kärsi myös okasolusyövästä pään alueella. Hänen päälaellaan oli 2-3 suurikokoista kasvainta aukkoineen, ja eräs lääkäri oli tituleerannut häntä pahimmaksi okasolusyöpätapaukseksi jonka oli nähnyt, toisen lääkärin kieltäytyessä hoitamasta häntä. Potilas päätti kokeilla kannabisuutetta rankkojen säteilytyshoitojen väsyttämänä. Uutehoidot ovat vielä kesken, mutta jo muutaman viikon hoidon jälkeen tulokset ovat merkittäviä: kasvaimet ovat pienentyneet huomattavasti, potilaan kipu on vähentynyt sekä unen laatu parantunut sallien hänelle ensimmäisen yön kolmeen vuoteen, jonka hän sai nukkua alusta loppuun heräämättä välillä kertaakaan. Lisäksi hän on saanut uutteen avulla helpotusta myös MS-tautinsa oireisiin.

Yhtiöllä on myös suunnitteilla dokumentti koskien lääkekannabista sekä Lynnice Wedeweriä, 34-vuotiasta filosofian tohtoria, joka on parantanut itseltään syövän seitsemän kertaa lääkekannabiksella. Lynnice on yksi anekdootillisten tarinoiden sankareista, joka on parantunut syövästä kannabiksen avulla. Lisää näitä tarinoita on syntynyt Rick Simpsonin ansiosta. Hän on valmistanut sekä jakanut Phoenix Tears -nimistä kannabisuutetta sairaille ihmisille Kanadassa, parantaen muun muassa syöpäpotilaita. Cannabis Science Inc aikookin jatkaa valmisteidensa jalostamista syöpälääkemarkkinoita silmällä pitäen, sekä yrittäen saada USA:n kansallisen elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksynnän kannabisöljyn ulkoiselle käytölle ihosyöpien hoidossa.

Kuvalliset dokumentoinnit kannabisöljyllä parannetuista ihosyöpätapauksista on nähtävillä Cannabis Science Inc:in kotisivuilla.

Lähde:

Cannabis Science Inc


Tutkimus: lääkekannabiksesta apua Crohnin taudin hoidossa

Tutkijat ovat arvioineet lääkekannabiksen soveltuvuutta Crohnin taudin hoitoon. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet potilaat totesivat kannabiksella olevan positiivisia vaikutuksia sairautensa aktiivisuudessa. Lisäksi potilaat raportoivat vähentynyttä tarvetta muiden lääkkeiden käytölle sekä leikkaushoidolle.

Israelilaiset tutkijat Meir Medical Centressä gastroenterologian ja hepatologian laitoksella arvioivat 30 Crohn-potilaan sairauden  aktiivisuutta, lääkityksen käyttöä, leikkaushoidon sekä sairaalahoidon tarvetta ennen ja jälkeen kannabiksen käytön. Tutkijat raportoivat kaikkien potilaiden todenneen kannabiksen käytöllä olleen positiivista vaikutusta taudin aktiivisuudessa ja dokumentoivat merkittävää parannusta 21 aiheen kohdalla. Erityisesti tutkijat huomasivat että kannabiksen käyttäminen vähensi merkittävästi tarvetta käyttää muita lääkkeitä. Osallistujat myös ilmoittivat tarvinneensä vähemmän leikkaushoitoa kannabiksen käyttönsä seurauksena.

”15 potilaalla oli 19 leikkausta keskimääräisesti yhdeksän vuoden aikana ennen kannabiksen käyttöä, mutta kahden vuoden käytön aikana vain kolme potilasta tarvitsi leikkaushoitoa.” tutkijat kertovat. ”Tulokset indikoivat kannabiksen mahdollista positiivista vaikutusta taudin aktiivisuudessa, kuten käy ilmi alentuneesta aktiivisuusindeksistä sekä muiden lääkkeiden sekä leikkaushoidon vähentyneestä tarpeesta. Placebokontrolloituja jatkotutkimuksia tarvitaan jotta saadaan täydellisesti arvioitua lääkekannabiksen tehokkuutta sekä mahdollisia sivuvaikutuksia Crohnin taudin hoidossa.”

Tällähetkellä tutkijat Meir Medical Centressä arvioivat inhaloidun lääkekannabiksen turvallisuutta ja tehokkuutta Crohnin taudin sekä ulcerative colitiksen hoidossa placebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa. Crohnin tauti sekä ulcerative colitis ovat tulehduksellisia suolistosairauksia. Aikaisemmin tänä vuonna European Journal of Gastroenterology and Hepatologyssä julkaistun kyselytutkimuksen mukaan yksi kolmasosa colitis- ja puolet Crohn-potilaista ovat ilmoittaneet käyttäneensä kannabista lievittääkseen sairautensa oireita.

Lähde:

NORML


Tutkimustietoja kannabiksen lääkinnällisistä vaikutuksista

Kivunhoito

CBD-öljy kroonisen kivun lievittämisessä (eurooppalainen opas)

http://www.medicalmarijuana.eu/wp-content/uploads/2016/06/Guide-to-Cannabis-for-Chronic-Pain-Patients-in-Europe-1.pdf

CB1-reseptorin vaikutus kivunlievityksessä rotilla (antinosiseptiivinen)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114016300913

Höyrystetyn kannabiksen lääkeresistanttista hermovauriokipua lievittäviä ominaisuuksia

http://www.jpain.org/article/S1526-5900(16)30072-4/abstract

Epilepsia

Kannabiksen historiaa epilepsian hoidossa ja nykyisiä tutkimustuloksia
http://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(16)30412-7/abstract

CBD & CBDV epileptisten kouristusten ehkäisyssä

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/epi4.12015/full

2AG-kannabinoidin vaikutus CB1- ja CB2-reseptoreiden kautta epilepsian hoidossa.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221112471630852X

Syöpä

Koostettu selvitys endokannabinoidijärjestelmän toiminnasta syövän hoidossa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4958360/

Ohjeita onkologeille (syövän hoito), kannustetaan kannabiksen käyttöön.
http://www.current-oncology.com/index.php/oncology/article/view/3487/2325

Kannabiksen lehdistä löydetty uusia syöpää estäviä spiroyhdisteitä
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286020.2016.1248947

Syövät yleensä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12514108

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15313899

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20053780

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18199524

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19589225

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182964

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19442435

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12723496

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16250836

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17237277

Aivosyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11479216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21220494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24204703
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14617682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18028339
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15700028
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0076918

http://cancerres.aacrjournals.org/content/73/5/1559
http://journals.sbmu.ac.ir/Neuroscience/article/view/13655/2

Eturauhassyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12746841

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22594963

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15753356

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10570948

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19690545

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339795/?tool=pubmed

Ihosyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12511587

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19608284

Keuhkosyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25069049

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21097714

Kannabis aiheuttaa kohdunkaulan syöpäsoluille apoptoosia ja estää niiden kasvua.


http://cancerres.aacrjournals.org/content/76/14_Supplement/2190

Maksasyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475304

Paksusuolen syöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22231745

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17583570

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25269802

Pään ja niskan syövät
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2277494

Rintasyövän leviämistä estäviä vaikutuksia löydetty stimuloimalla solujen CB2- ja CXCR4-reseptoreita

http://cancerres.aacrjournals.org/content/76/14_Supplement/4574.abstract

Rintasyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20859676

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025276

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21915267

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22776349

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18454173

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16728591

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9653194

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566064

Suu- ja kurkkusyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516734

Verisyöpä (leukemia)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091357

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15978942

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16754784

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15454482

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16139274

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14692532

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3037549

Syöpäsolujen tappaminen
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1576089

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20090845

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/616322

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14640910

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19480992

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15275820

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15638794

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16818650

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20307616

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16616335

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16624285

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10700234

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17675107

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14617682

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17342320

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16893424

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15026328

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16818634

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12648025

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22624859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17952650

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16835997

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12130702

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19457575

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18615640

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17931597

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18438336

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19916793

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18387516

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15453094

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19229996

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9771884

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339876

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12133838

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16596790

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11269508

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15958274

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19425170

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17202146

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11903061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20336665

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19394652

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11106791

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19189659

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16500647

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19539619

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19059457

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16909207

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18088200

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10913156

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18354058

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19189054


Lähteet:

https://vastavalkea.fi

http://lohari.net

https://kannabisuutiset.wordpress.com

www.iltalehti.fi